Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 (skv)

http://www.kunstenaarsverzet.nl/
Ted Visserweg 60
3951CE Maarn

De Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 werd opgericht op 18 januari 1946 te Amsterdam door Jac. Bot, Leo Braat, Henriëtte van Eijk, Roel van Heusden, Suzy van Hall, Leen van Dijk en Koos Schregardus.

De oprichters waren leden van de verzetsbeweging van Gerrit Jan van der Veen, Willem Arondeus en Walter Brandligt. Zij werden in de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd na een overval op het bevolkingsregister te Amsterdam.

Gerrit Jan van der Veen was oprichter van het illegale blad De Vrije Kunstenaar. In dit blad publiceerden prominente denkers en kunstenaars hun ideeën over, onder andere, de plaats van kunst in een betere maatschappij.

De Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 werd gegrondvest op hun gedachtegoed. Het uitgangspunt was en is dat kunst, los van overheid en politieke partijen, bij machte is de onaantastbare individualiteit en kwetsbaarheid van het menszijn in de openbaarheid te tonen en te verdedigen.

Tot op heden beschouwt de Stichting Kunstenaarsverzet 1942 – 1945 het als haar taak de onafhankelijke functie en betekenis van kunst en cultuur in de Nederlandse samenleving onder de aandacht te brengen, ‘in de geest die de grondleggers bezielde’.

Zij heeft hiertoe, in samenwerking met anderen, onder veranderende maatschappelijke omstandigheden steeds opnieuw invulling willen geven aan de betekenis van het woord ‘verzet’. Het was en is haar nadrukkelijke doelstelling om de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust een blijvend actuele betekenis te verlenen.

Bezoek ons op http://www.kunstenaarsverzet.nl/Aanvullen?

Help Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 (skv) door het aanvullen van gegevens. Na controle vullen we de gegevens aan:

Beschrijving: