Stichting Tutashinda

http://www.geef.nl/doel/tutashinda
Beeksenhof 18
5841 bb Oploo

Telefoon: 0485 321630

Doelstelling Stichting Tutashinda
Het financieel, in natura of op andere wijze ondersteunen van kinderen met name weeskinderen in ontwikkelingslanden, met Oeganda als speerpunt. Dit binnen het kader de in de Verenigde Naties vastgestelde millenniumdoelen op het gebied van huisvesting, kosten levensonderhoud, scholing en opzetten small business. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bezoek ons op http://www.geef.nl/doel/tutashindaAanvullen?

Help Stichting Tutashinda door het aanvullen van gegevens. Na controle vullen we de gegevens aan:

Beschrijving: