Anbi: wettelijke verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor officiele ANBI-status zodat giften aftrekbaar worden moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • Naam van de instelling. Als de de instelling onder een andere naam bekend is, dan dienen beide namen gepubliceerd te worden
 • Het RSIN of fiscaal nummer
 • Adres van de instelling
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De functie van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’
 • De namen van de bestuurders
 • Het beloningsbeleid. Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag)
 • Een financiële verantwoording (jaarverslag)
 • Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren of bijvoorbeeld op chare.nl. Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.

Contact